Thông báo cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp và thời hạn thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá. Nội dung thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa?

Ngày cập nhật: 09/08/2022 lúc 3:04:37

Theo Điều 195, 196, 197 Luật Thương mại năm 2005 số hiệu 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, thông báo cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp và thời hạn thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá được quy định như sau:

1. Thông báo cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp

   Trường hợp hàng hoá là đối tượng cầm cố, thế chấp, thì đồng thời với việc niêm yết đấu giá hàng hoá, người tổ chức đấu giá phải thông báo cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong thời hạn chậm nhất là bảy ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hóa đó theo quy định tại Điều 197 của Luật này.

2. Thời hạn thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá

         – Chậm nhất là bảy ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hoá, người tổ chức đấu giá phải niêm yết việc bán đấu giá tại nơi tổ chức đấu giá, nơi trưng bày hàng hoá và nơi đặt trụ sở của người tổ chức đấu giá theo quy định tại Điều 197 của Luật này.

         – Trường hợp người tổ chức đấu giá hàng hóa là người bán hàng thì thời hạn niêm yết đấu giá hàng hóa do người bán hàng tự quyết định.

3. Nội dung thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa 

        – Thời gian, địa điểm đấu giá;

        – Tên, địa chỉ của người tổ chức đấu giá;

        – Tên, địa chỉ của người bán hàng;

        – Danh mục hàng hoá, số lượng, chất lượng hàng hóa;

        – Giá khởi điểm;

        – Thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá;

        – Địa điểm, thời gian trưng bày hàng hoá;

        – Địa điểm, thời gian tham khảo hồ sơ hàng hoá;

        – Địa điểm, thời gian đăng ký mua hàng hoá.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123