Xây dựng dự án

 • Trình tự để xây dựng một tòa nhà chung cư

  Khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định như sau:   “Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.”    1. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng dự án chung cư gồm có:  …

  Chi tiết >>

 • Các loại dự án đầu tư xây dựng công trình

  Hiện nay, có rất nhiều các dự án đầu tư xây dựng công trình khác nhau tùy theo từng tiêu chí phân loại và các quy định đối với từng nhóm dự án công trình xây dựng cũng có quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện, quản lý… riêng biệt.   Trong đó, cách…

  Chi tiết >>

 • Thủ tục đăng ký xin giấy phép xây dựng chung cư

  Giấy phép xây dựng là điều kiện tiên quyết và là văn bản quan trọng khi chủ đầu tư và nhà thầu có được quyết định về diện tích xây dựng chung cư và các hạng mục được phép xây dựng. Để có được giấy phép xây dựng chung cư thì cần phải thực hiện…

  Chi tiết >>

 • Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng chung cư

  Theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Xây dựng 2014 thì các bước lập, quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, chi tiết các bước thực hiện của một dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm 3 giai đoạn: a. Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng chung cư Các nội…

  Chi tiết >>

 • Trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà chung cư

  Theo quy định các dự án đầu tư xây dựng nhóm A phải lập dự án để làm rõ về sự cần thiết phải đầu tư và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình không phân biệt vốn đầu tư.   Hướng dẫn nội dung lập dự án đầu tư xây dựng công trình gồm…

  Chi tiết >>

 • Trình tự thủ tục lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật về đầu tư dự án chung cư

  Theo quy định đối với các dự án xây dựng công trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản (có thể thiết kế mẫu và xử lý nền móng không phức tạp thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật về đầu tư (gọi tắt là Báo cáo đầu tư). Các…

  Chi tiết >>

 • Chi phí dự án đầu tư xây dựng

  Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng   Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định Mục I Phần II Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức quy định về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng và tư vấn do Bộ trưởng Bộ…

  Chi tiết >>

 • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123