Tư vấn Dân sự

 • Thừa kế theo pháp luật

  Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.   Những trường hợp thừa kế theo pháp luật   1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:   a) Không có di chúc;  …

  Chi tiết >>

 • Hiệu lực của di chúc

  Hiệu lực của di chúc theo bộ luật dân sự được quy định như sau 5 / 5 ( 1 bình chọn )

  Chi tiết >>

 • Các điều kiện để di chúc được hợp pháp

  Các điều kiện để di chúc được hợp pháp về người lập di chúc, nội dung di chúc được quy định như sau 1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:   a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối,…

  Chi tiết >>

 • Nội dung của di chúc

  1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau: a) Ngày, tháng, năm lập di chúc; b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; d) Di sản để lại và nơi có di sản. 2. Ngoài các nội…

  Chi tiết >>

 • Quy định về thanh toán và phân chia di sản thừa kế

  Việc thanh toán và phân chia di sản thừa kế được thực hiện như sau:   I. Họp mặt những người thừa kế   1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau…

  Chi tiết >>

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123