Luật sư tư vấn

 • Các khoản thu tài chính từ đất đai

  Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm: a) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất; b) Tiền thuê đất khi được Nhà […]

  Chi tiết >>

 • Bảng giá đất và giá đất cụ thể của từng địa phương

  1. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công […]

  Chi tiết >>

 • Các thủ tục hành chính về đất đai

  1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm:   a) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;   b) Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà […]

  Chi tiết >>

 • Hòa giải tranh chấp đất đai

  1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.   2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có […]

  Chi tiết >>

 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

  Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:   1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 […]

  Chi tiết >>

 • Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

  1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:   a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, […]

  Chi tiết >>

 • Quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể

  I. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng   1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội […]

  Chi tiết >>

 • Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm sau đây:   1. Điều 188 (tội buôn lậu); Điều 189 (tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới); Điều 190 (tội sản xuất, buôn bán hàng cấm); Điều 191 (tội tàng trữ, vận chuyển hàng […]

  Chi tiết >>

 • Nguyên tắc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

  1. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.   Việc xử lý người […]

  Chi tiết >>

 • Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự

  I. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự   1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:   a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;   b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt […]

  Chi tiết >>

 • Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội

  I. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm   1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với:   a) Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội;   b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua […]

  Chi tiết >>

 • Hoạt động cho thuê hàng hoá

  Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Đánh giá bài viết  5.0 01

  Chi tiết >>

 • Nhượng quyền thương mại

  Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:   1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành […]

  Chi tiết >>

 • Các chế tài trong thương mại

  I. Các loại chế tài trong thương mại   1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng.   2. Phạt vi phạm.   3. Buộc bồi thường thiệt hại.   4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.   5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.   6. Huỷ bỏ hợp đồng.   7. Các biện pháp […]

  Chi tiết >>

 • Giải quyết tranh chấp trong thương mại

  1. Hình thức giải quyết tranh chấp – Thương lượng giữa các bên.   – Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải. 2. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án. Thủ tục giải quyết tranh chấp […]

  Chi tiết >>

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123