• Người Đại diện theo pháp luật và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luậtNgười Đại diện theo pháp luật và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

    Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”   Người đại diện theo pháp luật của doanh […]

  • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệpQuyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

    Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của luật doanh nghiệp 2014 cụ thể như sau:   Điều 7. Quyền của doanh nghiệp   1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.   2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức […]

  • Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệpQuyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

    Căn cứ theo Điều 18 luật doanh nghiệp 2014 một doanh nghiệp muốn được thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp thì cần dựa vào những điều kiện sau: Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý […]

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123