Tư vấn Hôn nhân gia đình

 • Quy định về thủ tục đăng ký kết hôn mới nhất

  Thủ tục đăng ký kết hôn hiện nay được hướng dẫn tại Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 về công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch. Trình tự thực hiện đăng ký kết hôn – Người có yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã có…

  Chi tiết >>

 • Kết hôn trái pháp luật bị xử lý như thế nào?

  Khoản 6 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014 (có hiệu lực từ 01/01/2015) quy định kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm về điều kiện…

  Chi tiết >>

 • Thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng

  Việc xác định tài sản riêng và tài sản chung của vợ chồng là một vấn đề mà mọi người rất ít quan tâm cho đến khi tình cảm của vợ chồng có vấn đề hoặc giữa vợ chồng có mục đích khác. Trong đó, điều kiện để xác định một tài sản là tài…

  Chi tiết >>

 • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123