Sơ tuyển các bên dự thầu, hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu được quy định thế nào?

Ngày cập nhật: 10/08/2022 lúc 10:19:10

Theo Điều 217, 218, 219 Luật Thương mại năm 2005 số hiệu 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/06/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, sơ tuyển các bên dự thầu và hồ sơ mời thầu được quy định như sau:

1. Sơ tuyển các bên dự thầu

      Bên mời thầu có thể tổ chức sơ tuyển các bên dự thầu nhằm lựa chọn những bên dự thầu có khả năng đáp ứng các điều kiện mà bên mời thầu đưa ra.

2. Hồ sơ mời thầu

– Thông báo mời thầu;

– Các yêu cầu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được đấu thầu;

– Phương pháp đánh giá, so sánh, xếp hạng và lựa chọn nhà thầu;

– Những chỉ dẫn khác liên quan đến việc đấu thầu.

       Chi phí về việc cung cấp hồ sơ cho bên dự thầu do bên mời thầu quy định.

3. Thông báo mời thầu

– Tên, địa chỉ của bên mời thầu;

– Tóm tắt nội dung đấu thầu;

– Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận hồ sơ mời thầu;

– Thời hạn, địa điểm, thủ tục nộp hồ sơ dự thầu;

– Những chỉ dẫn để tìm hiểu hồ sơ mời thầu.

       Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi hoặc gửi thông báo mời đăng ký dự thầu đến các nhà thầu đủ điều kiện trong trường hợp đấu thầu hạn chế.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123