Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh

Ngày cập nhật: 13/05/2021 lúc 9:27:32

Công ty hợp danh có hai loại thành viên: thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Hai loại thành viên này khác nhau về tính chất và trách nhiệm tài sản đối với công ty. Vậy thành viên góp vốn có quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020?

 

Điều 187 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

 

1. Thành viên góp vốn có quyền sau đây:

 

– Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại, giải thể công ty và nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

 

– Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;

 

– Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

 

– Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

 

 

– Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh ngành, nghề kinh doanh của công ty;

 

– Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

 

– Được chia một phần giá trị tài sản còn lại củacông ty tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

 

– Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

 

2. Thành viên góp vốn có nghĩa vụ sau đây:

 

– Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;

 

– Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;

 

– Tuân thủ Điều lệ công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên;

 

– Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

 

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123