Người có quyền tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo được quy định như thế nào?

Ngày cập nhật: 06/08/2022 lúc 10:05:33

Theo Điều 154, 155, 156 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, người có quyền tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo được quy định như sau:

Người có quyền tố cáo

Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

– Người tố cáo có các quyền sau đây:

 • Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
 • Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình;
 • Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo;
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù.
Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo

– Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

 • Trình bày trung thực, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo;
 • Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo

– Người bị tố cáo có các quyền sau đây:

 • Được thông báo về nội dung tố cáo;
 • Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật;
 • Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; được phục hồi danh dự, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo không đúng gây ra;
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật.

– Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

 • Giải trình về hành vi bị tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
 • Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123