Căn cứ cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế thi hành án và biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định như thế nào?

Ngày cập nhật: 23/06/2022 lúc 5:20:45

Theo Điều 70, 71 và Điều 72 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, căn cứ cưỡng chế thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án và kế hoạch cưỡng chế thi hành án được quy định như sau:

Căn cứ cưỡng chế thi hành án

– Căn cứ để cưỡng chế thi hành án bao gồm:

 • Bản án, quyết định;
 • Quyết định thi hành án;
 • Quyết định cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong tỏa tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án.
Căn cứ cưỡng chế thi hành án

Biện pháp cưỡng chế thi hành án

Các biện pháp cưỡng chế thi hành án bao gồm:

 • Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.
 • Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
 • Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.
 • Khai thác tài sản của người phải thi hành án.
 • Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.
 • Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.
Biện pháp cưỡng chế thi hành án

Kế hoạch cưỡng chế thi hành án

– Chấp hành viên lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án trong trường hợp cần huy động lực lượng.

– Kế hoạch cưỡng chế thi hành án có các nội dung chính sau đây:

 • Tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế;
 • Biện pháp cưỡng chế cần áp dụng;
 • Thời gian, địa điểm cưỡng chế;
 • Phương án tiến hành cưỡng chế;
 • Yêu cầu về lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế;
 • Dự trù chi phí cưỡng chế.

– Kế hoạch cưỡng chế phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, yêu cầu của Chấp hành viên.

Kế hoạch cưỡng chế thi hành án

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kế hoạch cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, cơ quan Công an có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và lập phương án bảo vệ cưỡng chế.

– Cơ quan Công an có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn trật tự, bảo vệ hiện trường, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi tẩu tán tài sản, cản trở, chống đối việc thi hành án, tạm giữ người chống đối, khởi tố vụ án hình sự khi có dấu hiệu phạm tội.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123