Hoạt động của luật sư trong việc thu thập, cung cấp và giao nộp chứng cứ trong tố tụng dân sự

Ngày cập nhật: 27/05/2020 lúc 10:16:58

Hoạt động của luật sư trong việc thu thập, cung cấp và giao nộp chứng cứ trong tố tụng dân sự

1.Tư vấn cho khách hàng về nghĩa vụ thu thập, cung cấp, giao nộp chứng cứ và hậu quả pháp lý của việc vi phạm nghĩa vụ này

2. Hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư:

– Thu thập chứng cứ trong mối quan hệ với các hoạt động khác của quá trình chứng minh

– Xác định đối tượng chứng minh, nội dung, phạm vi thu thập chứng cư

– Xác định chứng cứ và sử dụng các biện pháp thu thập chứng cứ

– Sử dụng các hình thức thu thập chứng cứ:

+ Yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ

+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ chứng cứ cung cấp chứng cứ

+ Yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ

3. Hoạt động cung cấp, giao nộp chứng cứ

– Tư vấn, hướng dẫn đương sự cung cấp, giao nộp chứng cứ:

+ Tư vấn về các hình thức cung cấp chứng cứ

+ Tư vấn cho khách hàng về điều kiện cung cấp chứng cứ ở từng thời điểm tố tụng

– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng tiến hành các thủ tục cung cấp chứng cứ:

+ Thủ tục cung cấp cứ chứng cứ trong giai đoạn khởi kiện, chuẩn bị xét xử

+ Thủ tục giao nộp chứng cứ tại phiên tòa sơ thẩm

+ Thủ tục giao nộp chứng cứ trong giai đoạn phúc thẩm vụ án dân sự

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123