Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài bao gồm những gì

Ngày cập nhật: 22/04/2022 lúc 5:12:20

Khái niệm về đầu tư kinh doanh

Căn cứ vào khoản 8 Điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định về đầu tư kinh doanh như sau:

“8. Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh.”

Như vậy, có thể nói định nghĩa pháp luật về đầu tư kinh doanh khá rộng, đó là việc các nhà đầu tư thực hiện bỏ vốn của mình để hoạt động đầu tư được coi là đầu tư kinh doanh mà không cần xem xét tới các vấn đề ngành nghề đầu tư.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hiện nay, theo Luật đầu tư 2020 Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau:

Điều 62. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Mã số dự án đầu tư.

Nhà đầu tư.

Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có).

Mục tiêu, địa điểm đầu tư.

Hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123