HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

Ngày cập nhật: 07/06/2021 lúc 2:39:35

Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2021 định nghĩa: Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Để thành lập công ty hợp danh, hồ sơ đăng ký cần có những nội dung gì?

 

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm các loại giấy tờ quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020:

 

1. Nội dung giấy đề nghị bao gồm các nội dung quy định tại Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 

– Tên doanh nghiệp;

 

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);

 

– Ngành, nghề kinh doanh;

 

– Thông tin đăng ký thuế;

 

– Số lượng lao động dự kiến;

 

 

 

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

 

2. Điều lệ công ty.

 

Nội dung của Điều lệ công ty bao gồm:

 

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

 

– Ngành, nghề kinh doanh;

 

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty.

 

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty hợp danh;

 

– Cơ cấu tổ chức quản lý;

 

– Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

 

– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

 

– Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;

 

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

 

– Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

 

– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

 

3. Danh sách thành viên.

 

4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

 

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123