Quy định về công ty hợp danh tiếp nhận thành viên mới

Công ty hợp danh có hai loại thành viên: Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Hai kiểu thành viên này khác nhau như thế nào về tính chất, trách nhiệm tài sản sau khi được tiếp nhận vào công ty?

 

1. Khác biệt giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

 

 

Sở dĩ công ty hợp danh tồn tại hai loại thành viên này vì họ hoạt động trong công ty với tính chất khác nhau.

 

– Thành viên hợp danh: họ là chủ sở hữu công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

 

 

 

 

Thành viên góp vốn: góp vốn vào công ty, được chia lợi nhuận hàng năm và chịu trách nhiệm ứng với phần vốn góp vào công ty.

 

2. Tiếp nhận thành viên mới

 

Điều 186 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

 

1. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

 

2. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

 

3. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

 

 

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123