Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 30/06/2021 lúc 3:40:56

Mỗi loại hình doanh nghiệp khi đăng ký doanh nghiệp lại cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khác nhau. Quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp như thế nào?

 

1. Đối với doanh nghiệp tư nhân

 

Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với DNTN bao gồm:

 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

 

2. Đối với công ty hợp danh

 

Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh bao gồm:

 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 

 

– Điều lệ công ty.

 

– Danh sách thành viên.

 

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 

+) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

3. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần:

 

Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 

– Điều lệ công ty.

 

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

 

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

 

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

 

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 

+) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

4. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

 

– Điều lệ công ty.

 

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

 

+) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 

+) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  • Luật sư với truyền thông

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123