Bài viết có từ khóa:bồi thường thiệt hại

 • Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

  Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên […]

  Chi tiết >>

 • Luật dân sự 2015

  Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về […]

  Chi tiết >>

 • Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội

  I. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm   1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với:   a) Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội;   b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua […]

  Chi tiết >>

 • Hoạt động cho thuê hàng hoá

  Cho thuê hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó một bên chuyển quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá (gọi là bên cho thuê) cho bên khác (gọi là bên thuê) trong một thời hạn nhất định để nhận tiền cho thuê. Đánh giá bài viết  5.0 01

  Chi tiết >>

 • Các chế tài trong thương mại

  I. Các loại chế tài trong thương mại   1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng.   2. Phạt vi phạm.   3. Buộc bồi thường thiệt hại.   4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.   5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.   6. Huỷ bỏ hợp đồng.   7. Các biện pháp […]

  Chi tiết >>

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123