Luật sư tranh tụng

 • So sánh việc dân sự và vụ án dân sự

  Trong thực tế thường xảy ra nhầm lẫn giữa vụ việc dân sự và vụ án dân sự. Việc cá nhân, tổ chức yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự hay khởi kiện vụ án dân sự dẫn đến những kết quả rất khác nhau. Vì vậy cần phân biệt được khi nào […]

  Chi tiết >>

 • Tranh tụng giải quyết vụ án Kinh doanh – Thương mại

  VPLS Hỗ trợ pháp triển cộng đồng tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp cũng như các yêu cầu của khách hàng trong các hoạt động kinh doanh – thương mại như sau: 1. Các tranh chấp trong kinh doanh – thương mại: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương […]

  Chi tiết >>

 • Luật sư tranh tụng trong vụ án hình sự

  VPLS Hỗ trợ phát triển cộng đồng tiếp nhận dịch vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, […]

  Chi tiết >>

 • Hướng dẫn phân loại tài sản cần định giá trong tố tụng hình sự

  Ngày 17/4/2020,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản. Theo đó, việc phân loại tài sản định giá được thực hiện như sau: – Đối với vụ án có nhiều tài sản khác nhau, […]

  Chi tiết >>

www.tuvanphaply.com.vn là một trong hệ thống các website của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng (Cộng Đồng Law Firm) cùng với www.luatsutranhtung.org và www.trogiupphaply.net. Hệ thống website trên cung cấp một hệ thống đầy đủ và chi tiết các kiến thức về pháp lý, cũng như các dịch vụ pháp lý của Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Sự ra đời của các website trên sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích của dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng, theo đúng phương châm của chúng tôi “Hỗ trợ phát triển cộng đồng!”.
.
.
.
.
Hotline: 093.675.0123